Voedselovergevoeligheid, -allergie en -intolerantie.

De term voedselovergevoeligheid beslaat alle negatieve reacties veroorzaakt
door voedsel of een voedsel component. Hierbinnen vallen de begrippen
voedselallergie en voedselintolerantie.

Voedselallergie is een specifieke vorm van overgevoeligheid voor voedsel
waarbij het immuunsysteem een extreme respons geeft op de lichaamsvreemde stof
die het lichaam is binnengekomen. Een zogenoemd allergeen, bijna altijd een
eiwit in het betreffende voedsel, veroorzaakt een kettingreactie in het
immuunsysteem waarbij antilichamen worden vrijgegeven in het lichaam. Deze
antilichamen veroorzaken op hun beurt het vrijkomen van chemische verbindingen,
zoals histamine, uit specifieke cellen (mestcellen genoemd). Deze chemische
stoffen veroorzaken de symptomen van de allergische reactie zoals jeuk,
loopneus, hoesten of ademhalingproblemen.

Een aantal van de meest voorkomende voedselallergieën zijn overgevoeligheid
voor koemelk, soja, eieren, fruit, pindas, noten zoals hazelnoten, schaal- en
schelpdieren, en meer recent zijn hierbij producten gekomen die niet
oorspronkelijk in ons dieet te vinden zijn zoals kiwi en mango.

Er is maar een hele kleine hoeveelheid van allergene eiwitten nodig om een
allergische reactie te veroorzaken. Het immuunsysteem beschermt ons lichaam
tegen lichaamsvreemde stoffen door een mechanisme in werking te stellen dat deze
componenten moet uitschakelen. In een allergische reactie gebeurt dit, zoals
hierboven genoemd, door middel van de uitstoot van antilichamen in het bloed.
Deze antilichamen zijn eiwitten die specifiek aan een allergeen binden, het
daarmee inactiveren waarna het uit het lichaam verwijderd kan worden. In
allergische reactie veroorzaken antilichamen, bekend als immunoglobuline E (Ig
E), de reactie met de mestcellen en tevens met een type bloedcel. De mestcellen
bevinden zich onder het oppervlak van de huid en in de slijmvliezen van de neus,
maag/darmkanaal en ogen. Stoffen als histamine, leukotriene en prostaglandine
worden door de mestcellen uitgestoten waarna direct de allergische reactie
waarneembaar is. De symptomen zijn normaalgesproken plaatselijk.

De meeste allergische reacties zijn betrekkelijk mild, er zijn echter mensen
die als gevolg van een zware voedselallergie terecht kunnen komen in een
zogenoemde anafylactische shock. Dit is een plotselinge daling van de bloeddruk
die dodelijk kan zijn zonder snelle hulp. Dit verschijnsel kan al optreden
binnen enkele minuten na de blootstelling aan het betreffende voedsel.
Voornamelijk pinda's (maar ook bijensteken) zijn een bekende veroorzaker van
anafylactische shock. De behandeling behelst het toedienen van een adrenaline
injectie om de luchtwegen vrij te maken en de verwijde bloedvaten te
herstellen.

Sommige allergische reacties uiten zich pas na enkele uren of dagen, en
worden daardoor vertraagde overgevoeligheidsreacties genoemd. Symptomen hiervan
richten zich met name op de longen, de huid en de ingewanden.

Voedselintolerantie is een ander type overgevoeligheid waarbij het
immuunsysteem geen rol speelt. De reactie word veroorzaakt door de slechte
verteerbaarheid of opname van een specifieke voedingsstof in het lichaam. De
symptomen zijn patiënt specifiek. Bekende voorbeelden zijn lactose-, gluten- en
notenintolerantie.

Er is nog steeds geen adequate behandeling voor voedselintoleranties. Het
enige dat helpt de symptomen te voorkomen, na diagnose, is het vermijden van de
betreffende voedselcomponent. Voor lactose intolerantie is in sommige landen een
preparaat beschikbaar met daarin het enzym lactase.

Soorten voedselallergieën en – intoleranties.

Het is belangrijk op te merken dat een en hetzelfde product zowel een allergische als een intolerantie reactie kan veroorzaken. Voorbeelden hiervan:

-Koemelk: allergie voor koemelk eiwit, intolerantie voor lactose
-Tarwe: allergie voor tarwe eiwit, intolerantie voor gluten (coeliakie)

Veel van onze producten zijn geschikt voor mensen met intolerantie en/of allergie. Kijk bij de meer info bij het gewenste product en u kunt precies zien wat er in onze producten zit. Alle producten zijn suikervrij en zonder toevoeging van chemische middelen. Alles is puur!

U wilt toch ook lekker verantwoord snoepen op z'n tijd!

BINNENKORT EEN LIJST MET DAAROP ALLE ALLERGENEN VERMELD ZODAT U MAKKELIJK IN 1 OVERZICHT KUNT ZIEN WELKE ALLERGENEN EEN PRODUCT BEVAT